Vietnamese Writings March 2015

Where I want to Live: March 27th   Anh không chắc chắn là anh muốn sống ở đâu. Tuy nhiên, anh chắc chắn là anh muốn sống ở nước có khí hâu nóng. Anh nghĩ anh không muốn sống ở nước mỹ. Có thể, anh nên sống ở miền nam Châu Á. anh thích singapore, bangkok, australia, việt nam hơn. Nếu anh may mắn, nghề … Continue reading Vietnamese Writings March 2015